Tegu on eeltellimuse tootega, mis saabub 30.06.2020

51st State: Master Set - PL

51st State: Master Set - PL

51st State: Master Set - PL

Triipkood: 5902560380088
Keel: no language

kirjeldus on inglise keeles:
?wiat, kt?ry znasz przesta? istnie?. Nie ma rz?du. Nie ma armii. Nie ma cywilizacji. Bunt komputer?w, wojna z maszynami, upadek ?wiata ludzi. Stany Zjednoczone upad? ... y na kolana. Wojna z maszynami trwa od trzydziestu lat. Powoli rosn? o?rodki skupiaj?ce ludzi i pr?buj?ce zdoby? w?adz? w okolicy. Przej?? kontrol? nad s?siadami. Zbudowa? nowy kraj. Nowy, 51. Stan? 51. Stan to gra karciana osadzona w uniwersum Neuroshimy, bestsellerowej gry fabularnej wydawnictwa Portal. Tym razem powraca w nowym wydaniu. Jest to zestaw zawieraj?cy 88 kart z gry podstawowej i po 50 kart z rozszerze? Nowa Era i Zima. Ca?o?? zosta?a zbalansowana na nowo, aby zaoferowa? pe?n? emocji rozgrywk? bez wzgl?du na to, kt?re rozszerzenie wybierzesz. Gracze wcielaj? si? w role przyw?dc?w jednej z czterech frakcji (Mutanci, Kupcy, Nowojorczycy lub Appalachianie) i pr?buj? rozwin?? swoj? pot?g?. Buduj? nowe Lokacje, podpisuj? Umowy, staraj? si? atakowa? s?abszych s?siad?w, by dostarczy? do bazy Zdobycze. Mechanika gry opiera si? na nowatorskiej regule pozwalaj?cej u?y? ka?dej z kart lokacji w grze na jeden z trzech sposob?w ? gracz sam decyduje, czy posiadan? kart? (np. Stacji paliw) chce wystawi? jako Lokacj?, czy chce ja napa?? i wystawi? jako Zdobycz czy te? chce z ni? nawi?za? handel i wystawi? j? jako Umow?. Olbrzymia ilo?? decyzji, jakie maj? gracze, bogactwo fabularne, sprawiaj?, ?e gra jest nieprawdopodobnie emocjonuj?ca i posiada bardzo wysoki wsp??czynnik regrywalno?ci. ZAWARTO??: 88 kart 51. Stanu (63x88mm) 12 kart po??cze? (6 ka?dego koloru, 63x88mm) 50 kart z rozszerzenia Nowa Era (63x88mm) 50 kart z rozszerzenia Zima (63x88mm) min. 38 drewnianych znacznik?w Broni min. 30 drewnianych znacznik?w Paliwa min. 30 drewnianych znacznik?w Budulca min. 30 drewnianych znacznik?w ?elaza, 13 znacznik?w Naboi 20 Czerwonych ?eton?w Kontaktu 20 Niebieskich ?eton?w Kontaktu 30 Szarych ?eton?w Kontaktu 7 uniwersalnych ?eton?w Kontaktu 9 ?eton?w Przebudowy 4 ?etony Mno?enia 4 plansze Frakcji 1 ?cie?ka Punkt?w zwyci?stwa 4 ?etony punktacji 1 ?eton pierwszego gracza 1 instrukcja